Nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok.

poniedziałek, 28 grudnia 2020

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł.

O dotację od 10 tys. do 100 tys. złotych mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury (oprócz współprowadzonych przez MKiDN) i organizacje pozarządowe. Poziom dofinansowania ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania.

Termin składania wniosków: do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 19.03.2021 r. do 20.11.2021 r.

Szczegółowe informacje: https://niepodlegla.gov.pl/