Zarząd WŁ ogłosił II otwarty konkurs ofert w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS

czwartek, 4 lutego 2021

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 41/21 z dnia 29.01.2021 r. ogłosił drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa – zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS.

Pobierz załącznik: