Szósty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów

czwartek, 24 września 2020

„Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 938/20 z dnia 22.09.2020 r. rozstrzygnął szósty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa - zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS na rok 2020”.

Pobierz załącznik: