Ogłoszenie piętnastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku .

środa, 23 września 2020

Uchwała Nr 939/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 września 2020 r.

w sprawie w sprawie ogłoszenia piętnastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku oraz powołania Komisji konkursowej.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.

Najważniejsze informacje o konkursie:

• wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl

• suma środków do rozdysponowania w konkursie – 246 000,00 zł

• nabór ofert trwa do – do 14.10.2020 r. do godziny 23:59

• do 15.10.2020 r. do godziny 16:00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z portalu witkac.pl wraz z załącznikami

• rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do– 10.11.2020 r.

• realizacja zadań może rozpocząć się nie wcześniej niż 16.11.2020 r. i nie może skończyć się później niż 31.12.2020 r.

Pobierz załącznik: