Zawody deficytowe

środa, 6 czerwca 2018
Badanie BAROMETR ZAWODÓW w województwie łódzkim jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w określonych zawodach w nadchodzącycm roku. Informacje uzyskane w badaniu uzupełniają wyniki monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych umożliwiając w ten sposób kompleksowe i systematyczne monitorowanie rynku pracy w województwie łódzkim.

Opracowania zostały przygotowane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi w ramach ogólnopolskiego badania "Barometr zawodów" realizowanego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie).

Prognoza na rok 2016
Prognoza na rok 2017
Prognoza na rok 2018
Prognoza na rok 2019