Szkoły i placówki oświatowe SWŁ (2)

czwartek, 21 listopada 2013
Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego   Zadaniem Burs jest zapewnienie opieki i wychowania w czasie zamieszkania - uczniom gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, szkół artystycznych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także kolegium pracowników…
czwartek, 21 listopada 2013
Szkolnictwo zawodowe w województwie łódzkim W województwie łódzkim obecnie funkcjonuje 8 placówek oświatowych, które oferują kształcenie zawodowe dla dorosłych i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 13.03.2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ( Dz. U. z 2017…