Rajd rowerowy Wzniesienia Łódzkie bez tajemnic

środa, 20 kwietnia 2016

W czasach kiedy cały świat stoi przed nami otworem i w kilka godzin możemy znaleźć się na innym kontynencie często zapominamy, że przysłowiowy rzut kamieniem od domu – w najbliższej okolicy – są miejsca godne uwagi, o których często nic nie wiemy. Dlatego staramy się popularyzować lokalne atrakcje, promować walory przyrodnicze i przybliżać historię naszej małej jak i dużej Ojczyzny. Zarówno tę tworzoną przez ludzi na przestrzeni ostatnich setek lat, jak i tę geologiczną, kiedy to siły natury kształtowały krajobraz Polski przez setki tysięcy lat.
Taki cel przyświecał nam podczas organizacji – wspólnie ze Stowarzyszeniem Patriotyczne Brzeziny – rajdu „Wzniesienia Łódzkie bez tajemnic”.
W przepiękny niedzielny poranek 17.04.2016r. w miejscu zbiórki zameldowało się blisko 50 uczestników, którzy ruszyli w kierunku Polika. Dzięki uprzejmości właścicieli  gospodarstwa agroturystycznego w Poliku nr 30, w scenerii malowniczego głazowiska oficjalnie rozpoczęliśmy rajd krótkim wykładem przybliżającym procesy, które uformowały niemal wyżynny krajobraz w okolicach Łodzi. Z Polika około 25 km trasa wiodła przez wschodnią częśćParku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Po drodze było zaplanowanych kilka przystanków edukacyjnych. I tak uczestnicy rajdu m.in.: poznali naturę „magicznego” procesu wyrastania kamieni na polach po zimie, mogli stanąć przy niemal pionowej wysokiej na 9 m krawędzi doliny Mrożycy w lesie Poćwiardowskim, poznać budowę geologiczną polodowcowego pagórka w niewielkiej żwirowni i wreszcie dowiedzieć się, że w sąsiedztwie zapomnianego przez cywilizację przysiółka Żabieniec istnieje unikatowe torfowisko, na którym stwierdzono występowanie owadożernej rosiczki okrągłolistnej. Ostatnim edukacyjnym akordem rajdu były przygotowane i poprowadzone przez Grzegorza mini-warsztaty geologiczne z rozpoznawania skał, które budują skandynawskie głazy narzutowe przywleczone na teren Polski przez lądolód.
Na zakończenie uczestnicy rajdu tradycyjnie zasiedli przy ognisku. W rozmowach dało się słyszeć głosy, że wiele osób pomimo tego, że wychowało się w okolicy i często przemierza ten teren pieszo czy rowerem, nie wiedziało zbyt wiele o burzliwej przeszłości geologicznej i osobliwościach przyrodniczych jakie można tu spotkać. Ostatnie zdanie świadczy o tym, że cel wycieczki został osiągnięty i warto było ponieść wysiłek organizacyjny w przygotowanie tej imprezy.
Szczególne podziękowania dla Grzegorza (Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny), który zaplanował trasę, przygotował ciekawą ulotkę dla uczestników zawierającą kompendium wiedzy z rajdu oraz przybliżył nam tematykę historii geologicznej Parku Krajobrazowego Wniesień Łódzkich.
Ponadto chcielibyśmy serdecznie podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego, dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Muzeum Geologicznemu w Łodzi, właścicielom gospodarstwa agroturystycznego w Poliku 30, leśniczemu z Tadzina, fotografowi, który udostępnił nam piękną galerię zdjęć z rajdu i wszystkim uczestnikom za bezpieczną i zdyscyplinowaną jazdę.
Źródło: http://s-r-b.pl/wzniesienia-lodzkie-bez-tajemnic-3/