Samorządowcy rozmawiali o strategii

wtorek, 27 kwietnia 2021

Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego spotkał się dziś, 27 kwietnia br. z ponad trzydziestoma prezydentami, burmistrzami i wójtami miast i gmin naszego regionu. Podzielone na tury spotkania samorządowców w formule online dotyczyły kończących się konsultacji społecznych w sprawie „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030”, w szczególności terytorialnego wymiaru strategii.

Strategia jest najważniejszym dokumentem samorządu województwa określającym wizję i cele polityki regionalnej w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia.

Poddany obecnie konsultacjom społecznym projekt „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030” jest odpowiedzią władz województwa na zmieniające się uwarunkowania i wyzwania. Przedstawia spójny plan powiązanych i przemyślanych działań w perspektywie najbliższej dekady, stanowiący punkt wyjścia do szerokiej współpracy, której oczekiwanym efektem będzie podniesienie jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

(dark) fot. Adam Staśkiewicz

baner
baner