Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Województwie Łódzkim w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Pobierz załącznik: