Myślenie projektowe

Jest to nowy sposób rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach i sferach życia człowieka, bazujący na tradycyjnym projektowaniu oraz  przy użyciu narzędzi projektowych i metodologii pracy projektanta.  Na pierwszym miejscu stawiane są projekty, które wpływają na jakość życia, na dalszym planie znajduje się design i projektowanie graficzne.