Manifest Marki

Wyjątkowość marki „Łódzkie Promuje” wynika z jej wspierającego dla marek lokalnych charakteru. Łódzkie Promuje prezentuje przykłady projektów, usług, ludzi, produktów i idei, które powstały lub realizowane są w regionie łódzkim. Promocja województwa łódzkiego z całkowicie zamierzoną i rekomendowaną służebną rolą województwa stanowi wyjście do budowania lokalnej dumy i w dłuższym horyzoncie czasowym tworzenia tożsamości regionalnej.