Europejskie regiony na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Europejskie Regiony na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 
Województwo Łódzkie od lipca 2015 do maja 2017 było liderem międzynarodowego projektu „Europejskie Regiony na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” realizowanego wraz z regionami, miastami i organizacjami pozarządowymi z ponad dziesięciu krajów Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli.
 
Projekt „Europejskie Regiony na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości 130.000 euro, jako jeden 
z zaledwie 12 projektów wyłonionych w ramach konkursu, działania 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie. Sieci miast. Podstawowym celem projektu był rozwój długotrwałej współpracy tematycznej miedzy władzami lokalnymi i regionalnymi Unii Europejskiej oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, która służyć będzie rozwojowi regionalnego wymiaru społeczeństwa obywatelskiego.

W ramach projektu zorganizowano pięć wydarzeń międzynarodowych: dwa w Łodzi, Daugavpils, Słoweńskiej Bystrzycy i Atenach. Wydarzenia miały formę sesji brokerskich, debat, warsztatów i spotkań w grupach roboczych.

Pobierz załącznik: