Projekt Europejskie Regiony na rzecz Integracji Społecznej

Obywatelstwo odgrywa ważną rolę w podnoszeniu świadomości bycia Europejczykiem i poczucia przynależności do Wspólnoty Europejskiej. Wzmacnia ono proces integracji europejskiej i dlatego aktywne uczestnictwo oraz promocja obywatelstwa w UE jest wyraźnie wymieniona w centrum obecnej europejskiej perspektywy. Program Europa dla Obywateli został uruchomiony w 2006 roku celem promocji aktywnego obywatelstwa w Europie. Od tego czasu odgrywa on ważną rolę jako wzmocnienie procesów integracyjnych zbliżających Europę do jej obywateli.
 
Europejskie Regiony na rzecz Integracji Społecznej
 
Województwo Łódzkie od stycznia 2014 r. do stycznia 2016 r. pełniło funkcję lidera projektu Europejskie Regiony na rzecz Integracji Społecznej, w którym uczestniczyło 27 podmiotów z całej Europy. Celem działania była promocja wzajemnego zrozumienia, przynależności do Europy, rozwijania debaty na temat wartości UE oraz aktywnego obywatelstwa, jak również stworzenie wielopoziomowej sieci władz lokalnych, regionalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Działania skorelowane były z lokalnymi i regionalnymi strategiami rozwoju podmiotów uczestniczących w projekcie, jak również min. ze Strategią Europa 2020.
 
Działania w ramach projektu
 
• konferencje i seminaria;
• panele eksperckie;
• dialog obywatelski;
• warsztaty;
• wizyty studyjne.
 
Partnerzy projektu
 
1.    Województwo Łódzkie (koordynator), Polska
2.    Wspólnota Autonomiczna Madryt, Dyrekcja Generalna ds. Imigracji,  Hiszpania
3.    Związek Gmin Czarnogóry, Czarnogóra
4.    Gmina Cetynia , Czarnogóra
5.    Komitat Csongrad, Węgry
6.    Pakt Terytorialny na rzecz Zatrudnienia w La Ribera (PATER) , Hiszpania
7.    Gmina Alfas del Pi, Hiszpania
8.    Stowarzyszenie Urzędów Pomocy Społecznej Irurtzun, Hiszpania
9.    Okręg Covasna, Dyrekcja Generalna ds. Opieki Społecznej i Ochrony Dzieci, Rumunia
10.  Gmina Lyaskovets, Bułgaria
11.  Łotewskie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych, Łotwa
12.  Rada Gminy Kraslava, Łotwa
13.  Stowarzyszenie Rad Lokalnych, Malta
14.  Miasto Mechelen, Belgia
15.  WSX Enterprise, Wielka Brytania
16.  Europejska Sieć Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej, Belgia
17.  Gmina Rogów, Polska
18.  Gmina Miejska Brzeziny, Polska
19.  Gmina Nowosolna, Polska
20.  Gmina Aleksandrów Łódzki, Polska
21.  Miasto Łódź, Polska
22.  Urząd Miasta Uniejów, Polska
23.  Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski, Polska
24.  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (RCPS), Polska
25.  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My", Polska
26.  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich (OPUS), Polska
27.  Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Polska
 

Pobierz załącznik: