Badanie zadowolenia klienta

W związku z dążeniem do poprawy jakości świadczonych usług prowadzone jest w urzędzie badanie zadowolenia klienta. Dzięki niemu uzyskiwane są informacje między innymi na temat sprawności i szybkości obsługi, dostępności potrzebnych informacji, łatwości poruszania się po urzędzie, kultury osobistej pracowników. 
Marszałek Województwa Łódzkiego przyjął Procedurę badania i monitorowania zadowolenia klienta, która nakłada na komórki, które mają kontakt z klientem zewnętrznym obowiązek badania i monitorowania zadowolenia klienta za pomocą metody CSI oraz m.in. ankiet, skarg, wniosków, doniesień medialnych.
Wyniki i analiza z przeprowadzanego badania zadowolenia klienta prezentowane są Marszałkowi podczas przeglądu zarządzania.