facebook
Menu

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE NOWEGO WZORU OGŁOSZEŃ

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego na I piętrze.

Program spotkania:

2 grudnia 2016 r., godz. 13.00
Spotkanie informacyjne w sprawie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej dotyczącego zmian w ramowych dokumentach.

 
13:00
Przywitanie gości i wprowadzenie do spotkania – Dyr. Barbara Woźniak
Omówienie założeń do konkursów organizowanych w 2017 r.
 
13:15
Wystąpienie Pani Katarzyny Moroz-Gołackiej
Zmiany do rozporządzenia - dyskusja
 
13:30
Wystąpienie przedstawiciela Fundacji OPUS - Pani Wioletty Gawrońskiej
Wycena wkładu finansowego, osobowego i rzeczowego - pytania
 
13:45
Wystąpienie Pani Anny Urbaniak i Pani Katarzyny Cyniak
Sposób wypełniania ofert - prezentacja
 
14:00
Zakończenie spotkania – Dyr. Barbara Woźniak

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl