facebook
Menu

Konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa na zadania Województwa Łódzkiego w 2017 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
 
Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków, który znajduje się na stronie www.witkac.pl, tytuł konkursu „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na terenie województwa Łódzkiego w 2017 roku”.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl