facebook
Menu

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PRZEZNACZONEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY W ZAKRESIE REALIZACJI MAŁYCH PROJEKTÓW LOKALNYCH

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem samorządów terytorialnych oraz społeczności lokalnej dotyczącej pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego, udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 851/16 dotyczącą przedłużenia terminu składania wniosków o o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich do dnia 5 sierpnia 2016 roku. Decyduje data wpływu do urzędu.

Szczegóły dotyczące dotacji na stronie: (link)

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl