facebook
Menu

Organizacje pozarządowe

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

W dniu 29 marca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 388/17 rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert oraz przyznał dotacje na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.
Podmioty, którym przyznano dotację, są zobowiązane do skorygowania kosztorysu (punkt  IV oferty – „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”) jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny nie może się zmniejszyć). Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korekty należy dokonać w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. najpóźniej w dniu 19 kwietnia 2017 r. do godziny 16.00) w portalu www.witkac.pl.
 
W ramach korekty:
-      niedopuszczalne jest zmniejszenie zaoferowanego wkładu własnego;
-      nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np.
w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
-      wkład własny może ulec zwiększeniu, jednak nie jest to obligatoryjne;
-      można usunąć jakąś pozycję z kosztorysu, jednak nie może to być wydatek kluczowy dla zrealizowania zadania (np. w przypadku organizacji imprezy plenerowej na scenie, nie jest dopuszczalne usunięcie kosztów wynajmu sceny).
 
Wyniki konkursu:
  1. Lista ofert, które otrzymały dotację w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
  2. Lista ofert, które nie otrzymały dotacji w pierwszym otwartym konkursie ofert z obszaru kultury
  3. Lista oferty zawierających błędy formalne, które nie były oceniane pod względem merytorycznym
Data publikacji: 29.03.2017 r.

Otwarty konkurs ofert - poprawa błędów formalnych

Poprawa błędów formalnych popełnionych w ofertach złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

W związku z zakończeniem oceny formalnej ofert złożonych w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w 2017 roku, Departament Kultury i Edukacji publikuje listę podmiotów wzywanych do poprawy popełnionych błędów formalnych.
Poprawy błędów należy dokonać w portalu witkac.pl i/lub na potwierdzeniu złożenia oferty w terminie do 07.02.2017 r. do godziny 16.00. Zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego (pkt IV.26) przysługuje Państwu jednokrotne uzupełnienie poprawionych błędów, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z p. Moniką Staniewska (tel. /42/ 291 98 54) lub p. Bartkiem Pielasem (tel. /42/ 291 97 43).
 
Data publikacji: 31 stycznia 2017 r.
 
Do pobrania:
1. Lista ofert z błędami formalnymi do poprawy
2. Lista oferty pozytywnych pod względem formalnym
3. Lista oferty negatywnych pod względem formalnym


Spotkanie informacyjne - prezentacja ze spotkania

W dniu 22.12.2016 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku. Poniżej Departament Kultury i Edukacji publikuje prezentację z ww. spotkania.

Do pobrania:
Prezentacja ze spotkania dot. otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 22 grudnia 2016 r.

Otwarty konkurs ofert - spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku, Departament Kultury i Edukacji ma przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjne dotyczące ww. konkursu.
Spotkanie, które odbędzie się w dniu 22.12.2016 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przy Al. Piłsudskiego 8 (sala 104), poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę otwartych konkursów ofert.
W trakcie spotkania zostaną omówione warunki udziału w otwartym konkursie ofert (termin składania ofert, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań, wymagane załączniki), a także zasady finansowania planowanych przedsięwzięć oraz obsługi portalu witkac.pl.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 20.12.2016 r.
Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc na sali, o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje na temat planowanego spotkania, jak i samego konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (42) 291 97 43.

Do pobrania:
Formularz uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 22.12.2016 r.

Data publikacji: 13 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku, mających na celu wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, realizowanych poprzez:
-         organizowanie wydarzeń kulturalnych prezentujących dorobek światowego dziedzictwa kultury na terenie województwa łódzkiego;
-         prezentowanie lokalnego i regionalnego dorobku kultury

Do pobrania:
1.   Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2.   Karta oceny formalnej
3.   Karta oceny merytorycznej

Data publikacji: 13 grudnia 2016 r.

Najważniejsze informacje o konkursie:
-      wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
-      suma środków do rozdysponowania w konkursie - 700 000 zł
-      maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 70 000 zł
-      wymagany wkład własny - 10% wnioskowanej kwoty dotacji (wkład finansowy – minimum 8% wnioskowanej kwoty dotacji)
-      do kiedy trwa nabór ofert - do 13 stycznia 2017 r.
-      do 18 stycznia 2017 r. należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
-      kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 31 marca 2017 r.
-      od kiedy można realizować zadania - od 15 kwietnia 2017 r. (do 31 grudnia 2017r.)
 
Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:
-      można złożyć tylko jedną ofertę
-      należy opisać w punkcie IV.10. warunki pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców, jaka będzie wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka będzie łączna wartość tych świadczeń, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane są opłaty)
-      należy opisać w punkcie IV.12. sposób wyceny wkładu osobowego z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli planowane jest zaangażowanie wolontariuszy)
należy opisać w punkcie IV.13. zasady i sposób wykorzystania wkładu rzeczowego oraz sposób jego wyceny z podaniem cen rynkowych, tak, by opis ten był spójny z kosztorysem (jeżeli wkładem własnym ma być wkład rzeczowy)

Wcześniejsze informacje zostały przeniesione do archiwum

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl