facebook

logo

Menu

Konferencja: Malarstwo polskie XIX wieku w kontekście współczesności

W czwartek, 8 grudnia, Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza na konferencję pt. Malarstwo polskie XIX wieku w kontekście współczesności towarzyszącą wystawie Od Matejki do Wojtkiewicza. U zarania nowoczesności.
W ramach konferencji podjęte zostaną tematy dotyczące aktualności sztuki XIX stulecia, jej rozumienia przez współczesnego widza. Punktem wyjścia do rozważań będą dzieła dziewiętnastowiecznego malarstwa polskiego. W tym kontekście zostaną poruszone także kwestie prowadzenia dialogu: dzieło sztuki dawnej – widz, w aspekcie zmieniających się potrzeb i nowoczesnych mediów. Konferencja będzie też okazją do zastanowienia się i refleksji czy dawne malarstwo może być źródłem poznania zarówno dla odbiorców, którzy są zaznajomieni ze sztuką, jak i dla tych, dla których jest ona nowym doświadczeniem.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl