facebook
Menu

Uczenie się przez całe życie i Zintegrowany Systemem Kwalifikacji – konkurs dla dziennikarzy

Instytut Badań Edukacyjnych organizuje konkurs dla dziennikarzy „Słowa dla kompetencji”. Konkurs realizowany jest  w ramach projektu systemowego „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”. Jego celem jest promocja idei uczenia się przez całe życie w kontekście krajowych ram kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Do konkursu mogą przystąpić dziennikarze, publikujący w prasie papierowej (ogólnopolskiej i regionalnej), w Internecie, w radio oraz w telewizji. Forma publikacji jest dowolna.
Szczegóły wraz z regulaminem konkursu, kartą oceny merytorycznej i formalnej a także formularzem zgłoszeniowym znajdziecie Państwo na poniższej stronie internetowej:
 
http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/konkurs
 
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl