facebook
Menu

Szkoły wyższe

W zakresie szkolnictwa wyższego do zadań województwa należą zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli wnioskowanie przez sejmik województwa, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego, w sprawach utworzenia publicznej uczelni zawodowej, jej likwidacji, zmiany nazwy oraz połączenia z inną publiczną uczelnią zawodową (art.18 ust.4 pkt2).

Historia szkolnictwa wyższego w województwie łódzkim sięga czasów dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to w Łodzi działały: Instytut Nauczycielski (1921 – 1928), Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924 – 1928) oraz oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928 – 1939), a w Skierniewicach funkcjonowały wydziały Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dnia 24 maja 1945 roku powstał Uniwersytet Łódzki, który w pierwszym roku swej działalności kształcił 12,7% ogólnej liczby studiujących w Polsce. Tego samego dnia powołano do życia również Politechnikę Łódzką oferująca kierunki techniczne.

Pierwsze niepaństwowe szkoły wyższe w Polsce zaczęły powstawać po 1990 r., co umożliwiła ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym dopuszczająca możliwość tworzenia szkół wyższych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne. Pierwszą szkołą niepubliczną w województwie łódzkim była Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno – Pedagogiczna w Łowiczu wpisana do rejestru niepublicznych szkół wyższych pod numerem 27. Pod numerem 30 znajduje się Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi (obecnie Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna).

Aktualnie szkolnictwo wyższe funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dn. 30 sierpnia 2005 z późń. zm.).
Obecnie (stan na 20 lipca 2016 r.) w województwie łódzkim funkcjonuje 7 publicznych uczelni wyższych (6 w Łodzi) oraz 22 uczelnie niepubliczne (w tym w Łodzi 19) oraz wiele filii/ośrodków zamiejscowych /zamiejscowych ośrodków dydaktycznych innych polskich uczelni.

 

Uczelnie publiczne:

Akademia Muzyczna
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
www.amuz.lodz.pl
Akademia Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
www.asp.lodz.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
im. Leona Schillera w Łodzi
www.filmschool.lodz.pl
Politechnika Łódzka www.p.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki www.uni.lodz.pl
Uniwersytet Medyczny w Łodzi www.umed.lodz.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach www.pwsz.skierniewice.pl

 

Uczelnie niepubliczne w Łodzi:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
(dawniej: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna)
www.ahe.lodz.pl
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
(dawniej: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi)
www.swseiz.lodz.pl
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi www.san.edu.pl
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w likwidacji z siedzibą w Łodzi  
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi www.medyk.edu.pl
Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi ws.cosinus.pl
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi www.wsez.pl
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi www.wsfi.edu.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi www.wsinf.edu.pl
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi www.wyzszaszkolakosmetyki.pl
Wyższa Szkoła Kupiecka w likwidacji z siedzibą w Łodzi
(dawniej: Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi)
 
Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w likwidacji z siedzibą w Łodzi  
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi www.wsp.lodz.pl
Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi www.wss.lodz.pl
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi www.wssm.edu.pl
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi www.wssip.edu.pl
Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi wsz-lko.pl
Uczelnia Nauk Społecznych
(dawniej: Uczelnia Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi)
www.uns.edu.pl
"Wschód - Zachód" Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka
(dawniej: "Wschód - Zachód" Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi)
www.wschodzachod.edu.p

 

Uczelnie niepubliczne - Województwo Łódzkie

KUTNO
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie www.wsgk.com.pl
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim www.wsh.net.pl
SKIERNIEWICE
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach
wsehsk.home.pl

 

Powrót na górę

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl