facebook
Menu

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2017 - przyznane!

Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz jedenasty nagrodził uczniów i studentów z regionu łódzkiego za znaczące osiągnięcia na polu nauki przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. W tegorocznej edycji wpłynęły 104 wnioski o stypendia, z których 6 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych.
W kategorii „uczeń” złożone zostały 52 aplikacje, w tym 38 wpłynęło z liceów ogólnokształcących oraz 14 z zespołów szkół ponadgimnazjalnych.
Natomiast w kategorii „student” wpłynęły 52 wnioski, w tym 37 wniosków złożyły uczelnie z regionu łódzkiego.
W dniu 17 maja 2017 roku, odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała merytorycznej oceny 98 wniosków i zaproponowała podział łącznej kwoty 112.000,00 zł, zabezpieczonej w budżecie Województwa Łódzkiego na 2017 rok, pomiędzy 31 kandydatów do stypendium.
Zgodnie z propozycją Komisji Zarząd Województwa Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 roku podjął uchwałę Nr 657/17 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku, tym samym przyznał stypendia następującym osobom:
 
Kategoria „uczeń”
Lp. Nazwisko i imię stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Łeń Anna 5.000,00 I stopnia
2 Kociniak Jan 4.000,00 II stopnia
3 Galewski Kamil 4.000,00 II stopnia
4 Rogowski Paweł 4.000,00 II stopnia
5 Żuber Piotr 3.500,00 III stopnia
6 Kościsty Filip 3.500,00 III stopnia
7 Gruntkowska Kaja 3.000,00 III stopnia
8 Orłowski Mateusz 3.000,00 III stopnia
9 Olszowiak Tomasz 3.000,00 III stopnia
10 Viscardi Franciszek 3.000,00 III stopnia
11 Zimny Mieszko 3.000,00 III stopnia
12 Trachta Aleksandra 2.500,00 III stopnia
13 Markun Mateusz 2.500,00 III stopnia
14 Sobczyk Artur 2.500,00 III stopnia
15 Myszor Mariusz 2.500,00 III stopnia
16 Stelmaszewska Kaja 2.500,00 III stopnia
 
 
Kategoria „student”
Lp. Nazwisko i imię stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Klimaszewska Klaudia 6.000,00 I stopnia
2 Wojtasik Justyna 6.000,00 I stopnia
3 Zuchora Olga 5.000,00 II stopnia
4 Makowska Hanna 5.000,00 II stopnia
5 Zdanowicz Paula 5.000,00 II stopnia
6 Gabryelska Agata 5.000,00 II stopnia
7 Rychlewicz Kamil 3.500,00 III stopnia
8 Grabarczyk Katarzyna 3.500,00 III stopnia
9 Likońska Aleksandra 3.500,00 III stopnia
10 Mierzejewska Paula 3.000,00 III stopnia
11 Puła Anna 3.000,00 III stopnia
12 Banat Dominik 3.000,00 III stopnia
13 Pniewski Mieszko 3.000,00 III stopnia
14 Marynowski Mateusz 3.000,00 III stopnia
15 Mateusiak Łukasz 3.000,00 III stopnia
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Do pobrania:
Biogramy stypendystów
Ranking uczeń
Ranking student

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl