facebook
Menu

Panel „Edukacja zawodowa – profesjonaliści poszukiwani na rynku pracy” – IX Europejskie Forum Gospodarcze

Serdecznie zapraszamy do udziału w panelu pt. „Edukacja zawodowa – profesjonaliści poszukiwani na rynku pracy”, który odbędzie się w Łodzi w dniu 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) w godz. 14.00 – 15.30 w Hotelu Andel’s, w ramach IX Europejskiego Forum Gospodarczego.
Panel został przygotowany przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Europejskie Forum Gospodarcze jest imprezą cykliczną, współtworzoną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz kluczowe podmioty życia gospodarczego z całej Polski. W czasie dwóch dni spotkań, warsztatów i prelekcji budowana jest platforma dialogu i integracji dla regionalnych i europejskich środowisk gospodarczych, sprzyjająca nawiązywaniu nowych oraz umacnianiu już istniejących relacji biznesowych.
 
Pierwszego dnia Forum zostanie zorganizowana sesja tematyczna, podczas której znamienici goście, w tym przedstawiciel Komisji Europejskiej poruszą aktualne problemy i zagadnienia dotyczące edukacji zawodowej oraz kształcenia osób dorosłych w Polsce i Europie oraz zaprezentują zamierzenia i plany instytucji europejskich w kontekście nowego okresu programowania na lata 2014-2020.

Wśród prelegentów należy wymienić:
·         Susan Bird- przedstawiciel Komisji Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
The View of the European Commission on VET” (Spojrzenie Unii Europejskiej na kształcenie i szkolenie zawodowe)
·         Marcin Pawlak– Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
„RPO WŁ – szkolnictwo zawodowe w okresie programowania 2014 - 2020”
·         Andrzej Kaczorowski -  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
 „Szkolnictwo zawodowe wobec popytu na pracę w województwie łódzkim. Zarys problemu w oparciu o dostępne wyniki badań.”
·         dr Mariusz Nyk- Katedra Polityki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
„Ekonomiczny wymiar nowych regulacji prawnych po 1 stycznia 2017 r. w zakresie zatrudnienia”

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2016. Udział w Forum jest bezpłatny.
Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:    http://www.forum.lodzkie.pl/zarejestruj-sie/
W załączeniu agenda panelu poświęconego edukacji zawodowej.
 
Pobierz agendę
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl