facebook
Menu

Konkurs na najlepsze prace

XVIII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim – ogłoszenie o naborze wniosków w 2017 roku
 
27 marca 2017 roku
rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
W konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2016 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Nagrody przyznawane będą za rozprawy i prace w następujących obszarach:
1)    nauk humanistycznych i społecznych;
2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)    nauk technicznych;
4)    nauk o zdrowiu i medycznych;
5)    sztuki.
Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.
 
Termin i miejsce składania prac
Wnioski wypełnione komputerowo wraz z pracami należy złożyć w terminie od 27 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r. w:

Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302

lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter albo przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 
Konsultacje i kontakt
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkurs na najlepsze prace oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
  • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:
Regulamin
Wniosek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wręczenie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego !
W dniu 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XVII edycji Konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego, Elżbieta Królikowska-Kińska - Doradca Marszałka Województwa Łódzkiego, prof. dr hab. n med. Henryk Chmielewski - były Rektor Wojskowej Akademii Medycznej, prof. dr hab. Tomasz Cieślak - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński - Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Mariusz Włodarczyk - Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Akademii  Sztuk Pięknych w Łodzi, prof. dr hab. inż. Adam Pelikant - Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, doktoranckich i promocji Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Piotr Paneth –reprezentujący Politechnikę Łódzką członek Komisji Konkursowej oraz dr hab. Przemysław Tomaszewski - członek Komisji Konkursowej reprezentujący Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi.
Przybyłych gości oraz laureatów nagród Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Mariola Mirecka -Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu w imieniu Przewodniczącego komisji konkursowej prof. dr hab. Antoniego Różalskiego dokonał prof. dr hab. Tomasz Cieślak - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Łódzkiego, który podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego.
Marszałek Witold Stępień przypomniał, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz siedemnasty a łączna ich kwota to ponad 612 tys. zł. Przez ten okres najwięcej wyróżnionych w konkursie prac pochodziło z Uniwersytetu Łódzkiego – 57, Politechniki Łódzkiej – 29, Uniwersytetu Medycznego – 16 oraz Akademii Sztuk Pięknych – 9 prac.
Wręczając listy gratulacyjne Pan Marszałek wyraził ogromne uznanie dla laureatów, którzy tak wspaniale reprezentują Województwo Łódzkie w kraju i za granicą.
Laureatami tegorocznej XVII edycji konkursu są:
Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
dr hab. Anna Janiszewska - Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
„Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne”
 
Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr n. med. Paulina Klimkiewicz– Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Zastosowanie metod kinezyterapii klasycznej, neurorozwojowej Bobath i proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania w neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu”
2.    dr Dorota Salska- Katedra Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę:
„Kształty Ochronne. Kolekcja bielizny formująca nowe kształty sylwetki dla kobiet po mastektomii piersi”
 
Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr Anna Palczewska– Katedra Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Wpływ drogi S-8 w regionie Łódzkim na przyciąganie inwestycji"
2.    mgr Mariola Alwingier– Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę magisterską:
„Zarządzanie jakością jako strategia budowania pozycji rynkowej podmiotu leczniczego na przykładzie wybranego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej"
3.    Łukasz Górski– Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę dyplomową:
„Wpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi”
4.    Sonia Jach– Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej za pracę dyplomową:
„Projektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVII edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!
 
W dniu 12 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 807/16 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do Konkursu uczelnie zgłosiły 60 prac, w tym nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 2 rozprawy doktorskie, 2 prace magisterskie oraz 2 prace dyplomowe.
Lp. Imię i nazwisko laureata Podmiot zgłaszający Tytuł pracy Rodzaj pracy Wysokość nagrody
1 Anna Janiszewska Uniwersytet Łódzki Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce - ujęcie geograficzne rozprawa habilitacyjna 16 000,00 zł
2 Paulina Klimkiewicz Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zastosowanie metod kinezyterapii klasycznej, neurorozwojowej Bobath i proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania w neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu rozprawa doktorska 8 000,00 zł
3 Dorota Salska Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi "Kształty ochronne" Kolekcja bielizny formująca nowe kształty sylwetki dla kobiet po mastektomii piersi rozprawa doktorska 8 000,00 zł
4 Anna Palczewska Uniwersytet Łódzki Wpływ drogi S-8 w regionie Łódzkim na przyciąganie inwestycji praca magisterska 4 000,00 zł
5 Mariola Alwingier Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zarządzanie jakością jako strategia budowania pozycji rynkowej podmiotu leczniczego na przykładzie wybranego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej praca magisterska 4 000,00 zł
6 Łukasz Górski Uniwersytet Łódzki Wpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi praca dyplomowa 2 000,00 zł
7 Sonia Jach Politechnika Łódzka Projektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi praca dyplomowa 2 000,00 zł
 
Najwięcej prac, bo aż 32 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 12 z Politechniki Łódzkiej, 6 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 3 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 2 z Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i po jednej z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (19), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (16), technicznych (12), o zdrowiu i medycznych (7) oraz sztuki (6).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 4 rozpraw habilitacyjnych, 13 rozpraw doktorskich, 25 prac magisterskich i 16 prac dyplomowych.
Prace nagrodzone w ramach XVII edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.
 
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami. Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XVII edycji Konkursu.
 
Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.
Pobierz opis nagrodzonej pracy:
Anna Janiszewska - Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne
Paulina Klimkiewicz Zastosowanie metod kinezyterapii klasycznej, neurorozwojowej Bobath i proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania w neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu
Dorota Salska - Kształty Ochronne. Kolekcja bielizny formująca nowe kształty sylwetki dla kobiet po mastektomii piersiZOBACZ FILM
Sonia Jach Projektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi
Łukasz Górski Wpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi
Anna PalczewskaWpływ drogi S-8 w regionie Łódzkim na przyciąganie inwestycji

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XVII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim

 
29 marca 2016 roku rozpocznie się nabór wniosków w Konkursie o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
W konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2015 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.
Nagrody przyznawane będą za rozprawy i prace w następujących obszarach:
 1)    nauk humanistycznych i społecznych;
2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)    nauk technicznych;
4)    nauk o zdrowiu i medycznych;
5)    sztuki.

Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.
 
Termin i miejsce składania prac:
Wnioski wypełnione komputerowo wraz z pracami należy złożyć w terminie od 29 marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. w:

Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302

lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter albo przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 
Konsultacje i kontakt
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkurs na najlepsze prace oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.W dniu 23 października 2015 r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XVI edycji Konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Poseł na Sejm RP – Elżbieta Królikowska - Kińska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Joanna Skrzydlewska, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego - Anna Rabiega, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. inż. Piotr Paneth oraz Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi – prof. dr hab. Janusz Maria Tylman.

Przybyłych gości oraz laureatów nagród Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Mariola Mirecka - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonał Przewodniczący komisji konkursowej prof. dr hab. Antoni Różalski  - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, który podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego.

Nagrody w imieniu Marszałka laureatom oraz promotorom nagrodzonych prac wręczyła Pani Poseł Elżbieta Królikowska-Kińska oraz Pani Joanna Skrzydlewska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, która przypomniała, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz szesnasty a łączna ich kwota to ponad 568 tys. zł. Przez ten okres najwięcej wyróżnionych w konkursie prac pochodziło z Uniwersytetu Łódzkiego – 54, Politechniki Łódzkiej – 28, Uniwersytetu Medycznego – 14 oraz Akademii Sztuk Pięknych – 8 prac.
 
Laureatami tegorocznej XVI edycji konkursu są:
Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
1.     dr hab. Lidia Groeger- Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami Uniwersytetu Łódzkiego za pracę:
 „Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego”
Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr n med. Agnieszka Głowacka – Katedra Nauk Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego”
2.    dr inż. Sylwester Pawęta-  Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Techniczno-ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC”
3.    dr Anna Staszewska– Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi"
Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr Filip Gabriel Pudło– Katedra Fotografii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi za pracę magisterską:
„Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego"
2.    Patrycja Dyba– Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę dyplomową:
„Projekt adaptacji parowozowni w Skierniewicach na Centrum Sztuki Eksperymentalnej"
3.    Konrad Banaś– Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r. Uniwersytetu Łódzkiego za pracę dyplomową:
"Działalność przesiedleńczo-opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945-1950 "
 
Uroczystość uwieńczona została koncertem w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi. Uczniowie Szkoły mają na swoim koncie wiele sukcesów, są laureatami konkursów muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym a także stypendystami Marszałka Województwa Łódzkiego.
 
Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.
Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XVI edycji Konkursu.
 
Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.
Pobierz opis nagrodzonej pracy:
Lidia Groeger- Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
Agnieszka Głowacka- Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego
Sylwester Pawęta- Techniczno- ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC
Anna Staszewska- Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi
Filip Gabriel Pudło- Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego
Patrycja Dyba- Projekt adaptacji parowozowni w Skierniewicach na Centrum Sztuki Eksperymentalnej
Konrad Banaś- Działalność przesiedleńczo- opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945-1950


Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVI edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!
 
W dniu 30 września 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1088/15 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do Konkursu uczelnie zgłosiły 65 prac, z czego nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie, 1 praca magisterska oraz 2 prace dyplomowe.
Lp. Imię i nazwisko laureata Podmiot zgłaszający Tytuł pracy Rodzaj pracy Wysokość nagrody
1 Lidia Groeger Uniwersytet Łódzki Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego rozprawa habilitacyjna 15 000,00 zł
2 Agnieszka Głowacka Uniwersytet Medyczny w Łodzi Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego rozprawa doktorska 7 000,00 zł
3 Sylwester Pawęta Politechnika Łódzka Techniczno- ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC rozprawa doktorska 7 000,00 zł
4 Anna Staszewska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych na przykładzie klinicznego szpitala w Łodzi rozprawa doktorska 7 000,00 zł
5 Filip Gabriel Pudło Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi Sztuka generatywna w twórczości Wojciecha Bruszewskiego praca magisterska 4 000,00 zł
6 Patrycja Dyba Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Projekt adaptacji parowozowni w Skierniewicach na Centrum Sztuki Eksperymentalnej praca dyplomowa 2 000,00 zł
7 Konrad Banaś Uniwersytet Łódzki Działalność przesiedleńczo- opiekuńcza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Zduńska Wola 1945-1950 praca dyplomowa 2 000,00 zł
 
 Najwięcej prac, bo aż 36 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 18 z Politechniki Łódzkiej, 5 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 2 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (23), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (19), technicznych (13), o zdrowiu i medycznych (7) oraz sztuki (3).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 6 rozpraw habilitacyjnych, 24 rozpraw doktorskich, 27 magisterskich i 8 dyplomowych.
Prace nagrodzone w ramach XVI edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.
 
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


XVI edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim
 
W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2014 roku, dotychczas nienagradzalne w formie nagrody pieniężnej, w następujących obszarach:
 
1)     nauk humanistycznych i społecznych;
2)     nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)     nauk technicznych;
4)     nauk o zdrowiu i medycznych;
5)     sztuki.
Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Termin i miejsce składania prac
Wnioski wraz z pracami należy złożyć w terminie do 31 maja 2015 roku w:
Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302
lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter.
 
Konsultacje i kontakt
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkurs na najlepsze prace oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają: 
  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 W dniu 27 października 2014 r. w Muzeum Pałacu Herbsta przy ul. Przędzalnianej 72 odbyła się uroczystość wręczenia nagród Marszałka Województwa Łódzkiego w XV edycji Konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim oraz statuetek dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców.
Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości: Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego – Marcin Bugajski oraz Dariusz Klimczak, Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego-Anna Rabiega, Wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego – Bożena Ziemniewicz,Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Antoni Różalski, Prorektor ds. Nauki Politechniki Łódzkiej – prof. dr hab. inż. Piotr Paneth, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – prof. dr hab. n med. Lucyna Woźniak,  Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – prof. dr hab. Mariusz Włodarczyk.
Przybyłych gości oraz laureatów nagród i statuetek Marszałka Województwa Łódzkiego przywitała Pani Mariola Mirecka -Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Podsumowania tegorocznej edycji konkursu dokonał Przewodniczący komisji konkursowej prof. dr hab. Antoni Różalski  - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego, który podkreślił wagę nagród i znaczenie nagrodzonych prac dla regionu łódzkiego.
Marszałek Witold Stępień przypomniał, iż nagrody w konkursie przyznano już po raz piętnasty a łączna ich kwota to ponad 524 tys. zł. Przez ten okres najwięcej wyróżnionych w konkursie prac pochodziło z Uniwersytetu Łódzkiego – 52, Politechniki Łódzkiej – 27, Uniwersytetu Medycznego – 12 oraz Akademii Sztuk Pięknych – 7 prac. Pan Marszałek wyraził także satysfakcję z możliwości przyznania po raz pierwszy statuetek dla przedsiębiorców, którzy najefektywniej wykorzystują potencjał łódzkich naukowców, w tym laureatów stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Kolejną, lecz niezmiernie istotną częścią uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych dla laureatów Konkursu oraz statuetek dla Przedsiębiorców. Wręczenia listów gratulacyjnych dla laureatów i promotorów nagrodzonych prac oraz statuetek dokonali Członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego Marcin Bugajski oraz Dariusz Klimczak, którzy wyrazili ogromne uznanie dla laureatów, którzy tak wspaniale reprezentują Województwo Łódzkie w kraju i za granicą.
 
Laureatami tegorocznej XV edycji konkursu są:
Nagroda w kategorii rozpraw habilitacyjnych:
dr hab. n med. Tomasz Rechciński  za pracę:
„Kliniczne znaczenie polimorfizmów genów prozapalnej interleukiny 1 beta i naturalnego antagonisty jej receptora u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - badanie mieszkańców województwa łódzkiego”.
Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:
1.    dr inż. arch Adriana Barbara Cieślak- Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Funkcja uzdrowiskowa i krajobraz kulturowy, jako katalizatory rozwoju małego miasta (Studium miejscowości regionu łódzkiego - Uniejowa i Poddębic)”.
2.    dr inż. arch Rafał Szrajber– Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Wirtualna rekonstrukcja jako narzędzie w procesie przywracania utraconego dziedzictwa na przykładzie wybranych zabytków Łodzi i jej regionu”.
3.    dr Tomasz Figlus– Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni za pracę:
„Morfogeneza wsi na obszarze Polski Środkowej”.
Nagrody w kategorii prac magisterskich i dyplomowych:
1.    mgr Aleksandra Jaskulska– Instytut Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego - za pracę:
„Wpływ cyjanofagów na dynamikę występowania sinic produkujących mikrocystyny”.
2.    mgr inż. Ewelina Katarzyna Pabjańczyk- Wlazło– International Faculty of Engineering Politechniki Łódzkiej –za pracę:
"The process of commercialization of knowledge in the biotech sector in Poland" 
3.    Sabina Świątkowska– Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – za pracę:
„Adaptacja piwnic na kawiarnię z galerią w kamienicy przy ul. Pogonowskiego 23 w Łodzi”.
 
Przyznane statuetki:
 
Dalkia Łódź SA, ul. Andrzejewskiej 5, 90-975 Łódź
Firma współpracowała przy realizacji projektu naukowo - badawczego laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Szymona Szufy z Politechniki Łódzkiej, który w 2013 r. otrzymał stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Toryfikacja biomasy”.
Statuetkę odebrał Pan Prezes Zarządu – Andrzej Szymanek.
 
KIKGEL, ul. Skłodowskiej 7, 97-225 Ujazd
Firma wspierała projekt naukowo- badawczy laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców – p. Justynę Komasę, która w 2013 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Termoczułe rusztowania do hodowli komórek skóry przeznaczone do leczenia przewlekłych ran i oparzeń”.
Statuetka została odebrana przez Pana Mirosława Kika – właściciela firmy.
 
Vi Technology FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Partyzancka 78/92, 95-200 Pabianice
Firma objęła opieką projekt naukowo- badawczy laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Katarzyny Znajdek z Politechniki Łódzkiej, która w 2014 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Innowacyjny solarny system hybrydowy”.
Statuetkę odebrał Pan Prezes Michał Post.
 
PPHU damaz, al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
Firma była zaangażowana w realizację projektu naukowo- badawczego laureata stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców p. Aleksandry Sowińskiejz Politechniki Łódzkiej, która w 2014 r. otrzymała stypendium naukowe na realizację projektu naukowo-badawczego pt: „Architektura przestrzenna ubiorów dzianych w aspekcie właściwości użytkowych wyrobu”.
Statuetka została przekazana Pani Celinie Borkowskiej - Dyrektorowi ds. marketingu i promocji firmy PPHU DAMAZ.
 
Wyróżniony został także Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny – Dyplom odebrał Pan Bogdan Wasilewski – Prezes Zarządu.
 
Na zakończenie uroczystości zgromadzeni goście wysłuchali koncertu w wykonaniu Chóru „Cantus” Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu.

W dniu 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1159/14 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Do Konkursu uczelnie zgłosiły 51 prac, z czego nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 3 rozprawy doktorskie, 2 prace magisterskie i 1 praca dyplomowa.
Najwięcej prac, bo aż 26 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 10 z Politechniki Łódzkiej, 10 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 3 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i po jednej z: Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (20), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (14), o zdrowiu i medycznych (10), technicznych (4) oraz sztuki (3). Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 3 rozpraw habilitacyjnych, 23 rozpraw doktorskich, 14 magisterskich i 7 dyplomowych. Prace nagrodzone w ramach XV edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region,
a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.
 
Pobierz listę

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

XV edycja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim

W tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace w następujących obszarach:
1)    nauk humanistycznych i społecznych;
2)    nauk przyrodniczych i ścisłych;
3)    nauk technicznych;
4)    nauk o zdrowiu i medycznych;
5)    sztuki.
Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.  
Przedmiotem oceny są prace obronione w 2013 roku, dotychczas nienagradzalne w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.
Termin i miejsce składania prac
Wnioski wraz z pracami należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2014 roku w:
Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302
lubw Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, parter.
 
Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Departamentu Kultury i Edukacji.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają: 
  • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja - Nagrody oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz
z wnioskiem.
 
..................................................................................................................
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
W związku z obsługą procedury przyznawania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim, Departament Kultury i Edukacji zbiera i przetwarza dane osobowe wnioskodawców i kandydatów do nagród na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, iż:
1)     Administratorem danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8,
2)     Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prawidłowej obsługi procesu przyznawania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim, na który składają się: ocena formalna dokonywana przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji oraz ocena merytoryczna, należąca do kompetencji Komisji Konkursowej. Skład komisji określony został w Regulaminie konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Dostęp do Państwa danych zawartych we wnioskach posiadają również członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego, przyznający nagrody poprzez podjęcie stosownej uchwały,
3)     Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,
4)     Podanie przez kandydata do nagrody swoich danych jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl