facebook
Menu

Konferencja pt.: Współpraca doradców zawodowych w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej osób w różnym wieku

Dnia 21 lutego 2017 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego SWŁ w Łodzi odbyła się Wojewódzka Konferencja dla Doradców Zawodowych pt: „Współpraca doradców zawodowych w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej osób w różnym wieku”.Wydarzenie zostało objęte patronatem merytorycznym przez Narodowe Forum Doradców Kariery oraz patronatem medialnym przez TVP3.Uczestnikami konferencji byli doradcy zawodowi oraz osoby wypełniające zadania doradców zawodowych reprezentujący  instytucje, które wspomagają zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. Tematyka konferencji obejmowała:
  1.  Psychologiczne aspekty doradztwa zawodowego – Jak różne pokolenia odnajdują się na rynku pracy?;
  2.  Doradztwo zawodowe w szkołach – Co zmienia się w przepisach?;
  3. Kształcenie w szkole policealnej dobrą alternatywą dla studiowania – Znaczenie kształcenia zawodowego oraz współpracy z pracodawcami.
  4. Sieć współpracy doradców zawodowych – Jak funkcjonuje w innych regionach naszego kraju?
Wymienione zagadnienia zostały przedstawione zarówno w formie wykładów, jak  i warsztatów, z których wnioski również zostały przedstawione w części podsumowującej konferencję. Spotkanie było zaczynem do stworzenia w Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łodzi sieci doradztwa zawodowego o zasięgu regionalnym.
 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl