facebook
Menu

II edycja konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

W dniu 20 listopada br. w trakcie uroczystej gali w Filharmonii Łódzkiej wręczona została Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za najwybitniejsze dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Laureatką II edycji konkursu została dr Ewa Kołodziejczyk, autorka pracy pt. „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”.
Do Nagrody nominowano także prace autorstwa: dr Małgorzaty Domagalskiej, dr Kai Gadowskiej, dr. Wojciecha Klimczyka i dr hab. Ewy Mikulskiej.
Nagroda ustanowiona w roku 2015 przez Uniwersytet Łódzki ma podkreślić znaczenie badań humanistycznych w nauce, a także nieocenioną rolę humanistyki w kształtowaniu ludzkiej myśli, w życiu każdego człowieka i rozwoju społeczeństwa. Jest to jedyne tego rodzaju wyróżnienie o randze ogólnopolskiej.
Kapituła Konkursu w składzie: prof. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki), prof. Grzegorz Gazda (UŁ), prof. Ryszard Kleszcz (UŁ), prof. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. Anna Lewicka-Strzałecka (Polska Akademia Nauk), prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz ks. prof. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), postanowiła uhonorować pracę dr Ewy Kołodziejczyk z Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie za pracę poświęconą kilkuletniemu pobytowi Czesław Miłosza na placówce dyplomatycznej w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej.

Zobacz: Fotorelacja z gali

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl