facebook
Menu

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziNazwa zadania: Bądź eko- dbaj o powietrze. Projekt z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach i jej filie.
 
Termin realizacji zadania: 22.04.2016 – 30.11.2016 r.
 
Wartość ogólna zadania: 20 000 zł
 
Kwota dofinansowania w formie dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi: 18 000 zł
 
Zakres projektu: Projekt realizowany będzie w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach i jej filiach tj. Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej.
W bibliotekach odbędą się  liczne działania w formie: akcji ekologicznych, pikników, warsztatów, prelekcji, przedstawień i konkursów dla dzieci i młodzieży.Głównym celem akcji będzie przybliżenie uczestnikom zasad ochrony przyrody, zapoznanie z walorami przyrodniczymi bliskiego otoczenia i uświadomienie potrzeby zmiany codziennych zachowań. Zorganizowana zostanie akcja ekologiczna Dzień Ziemi pod hasłem „ Palący temat – niska emisja” Akcja skierowana jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych klas I-III. Partnerami akcji będą Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice oraz Bolimowski Park Krajobrazowy. Podczas akcji wezmą udział w prelekcjach, zajęciach warsztatowych. Nauczyciele bibliotekarze przygotują liczne wystawy na terenie bibliotek oraz zorganizują zajęcia edukacyjno- przyrodnicze.
W ramach zadania zostaną zorganizowane cztery pikniki ekologiczne Pt. „Bądź eko- dbaj o powietrze w Skierniewicach”, „Czyste powietrze ważna rzecz w Łowiczu”, „Ekoludki dbają o powietrze w Rawie Mazowieckiej”, „Dbamy o powietrze w Brzezinach”. Podczas imprez plenerowych uczestnicy spotkają się z różnymi atrakcjami w formie mini konkursów plenerowych, quizów, zabaw, zajęć warsztatowych”. Placówki wzbogacą księgozbiór biblioteczny z zakresu ekologii i ochrony środowiska o około 250 pozycje w formie książek oraz zbiorów multimedialnych do wykorzystania podczas realizacji projektu.


Nazwa zadania: Edukacja ekologiczna realizowana przez WODN w Piotrkowie Tryb.
 
Termin realizacji zadania:10.04.2016 – 30.11.2016 r.
 
Wartość ogólna zadania:25 403 zł
 
Kwota dofinansowania w formie dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi:21 585 zł
 
Zakres projektu: Projekt realizowany będzie przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim.

W Ośrodku odbędą się  liczne działania w formie: warsztatów, kursów, konferencji, seminaria, konkursów, pleneru malarskiego oraz pleneru fotograficznego.Głównym celem akcji będzie przybliżenie uczestnikom zasad ochrony przyrody, zapoznanie z walorami przyrodniczymi bliskiego otoczenia
i uświadomienie potrzeby zmiany codziennych zachowań. Zorganizowane zostaną konkursy m.in.:
  • Interpersonalny Konkurs Ekologiczno – Regionalny dla uczniów gimnazjów z terenu województwa łódzkiego, efektem konkursu będzie wzrost świadomości potrzeby chronienia środowiska naturalnego człowieka, a także poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych ziemi łódzkiej, Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ W przyjaźni z przyrodą: W świecie motyli” kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Ponadto zorganizowane zostaną warsztaty na terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, Planetarium w Łodzi, konferencje szkoleniowe „Bolimowski Park Krajobrazowy dzisiaj i na obrazach mistrzów malarstwa”, „Park Słowiński jako przykłady antropologicznych zmian krajobrazu”, ponadto warsztaty malarskie, fotograficzne, seminaria dotyczące ochrony przyrody w Polsce. Odbędzie się XIII Sesja popularnonaukowa uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej „Drzewa – świadkowie czasu i ludzi”  mająca na celu rozbudowanie zainteresowań ekologicznych i przyrodniczych oraz prozdrowotnych nauczycieli.

 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl