facebook

logo

Menu

Polityka jakości

Politykę jakości stanowi Strategia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na lata 2009- 2015. Zawarta jest w niej: misja, wizja, cele Urzędu – kluczowe czynniki sukcesu.

Misja oraz Wizja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego


 

Wyciąg z Zarządzenia Nr 64/13 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na lata 2009-2015

Podstawowe cele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – kluczowe czynniki sukcesu

 

 Wyciąg z Zarządzenia Nr 64/13 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na lata 2009-2015 

Strategia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na lata 2009- 2015 (Zarządzenie Nr 64/13 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10 października 2013 r.)

Księga systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz standardu System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – wydanie 3 (Zarządzenie Nr 20/15 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 14 maja 2015 r.)

Polityka personalna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Zarządzenie Nr 1/14 MWŁ z dnia 7.01.2014 r. w sprawie ustanowienia Polityki personalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego)
Zarządzenie MWŁ Nr 25/15

 


 

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl