facebook
Menu

Podsumowanie seminarium- "System zamówień ONZ. Możliwości dla polskich przedsiębiorców"

Ponad 100 polskich przedsiębiorców wzięło udział w dwóch seminariach w Warszawie i Łodzi  nt. możliwości zwiększenia zaangażowania na rynku przetargów i projektów w systemie Narodów  Zjednoczonych.
Seminaria nt. procedur przetargowych i projektów systemu Narodów Zjednoczonych kierowane do polskich firm, odbyły się w Warszawie i w Łodzi, w dniach 22-23 listopada 2016 r. Zorganizowane zostały przez: Departament Współpracy Ekonomicznej MSZ, przy współpracy z Departamentem Promocji Gospodarczej PARP oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
 
Przedstawiciele polskiego biznesu spotkali się z ekspertami ONZ, którzy przedstawili procedury przetargów na zakupy towarów i usług dla licznych agend i jednostek wyspecjalizowanych ONZ. Eksperci przedstawili praktyczne aspekty skomplikowanego systemu, wskazując na elementy szczególnie istotne dla składających oferty. Uwypuklona została rola rejestracji do systemu poprzez portal UNGM (United Nations Global Marketplace), który stanowi pierwszy, konieczny krok dla zaangażowania się na rynku ONZ-towskich procedur przetargowych. Większość agend ONZ w całości lub częściowo korzysta z centralnego systemu zamówień ONZ, wykorzystującego bazę UNGM.
Rejestracji w bazie UNGM  dokonuje się pod adresem: https://www.ungm.org/
Szczególnie istotnym elementem, na który zwrócili uwagę eksperci ONZ, jest, poza koniecznością rejestracji w UNGM, przestrzeganie terminów, a także łączenie się w konsorcja, czy rozpoznanie i znajomość rynku na którym ma być realizowany dany projekt.
Seminarium w Warszawie zostało zainaugurowane przez p. Wojciecha Ponikiewskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz dr. Michała Polańskiego, dyrektora Departamentu Promocji Gospodarczej w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W Łodzi uroczystego otwarcia dokonała p. Joanna Skrzydlewska, członek zarządu województwa łódzkiego.
Rodzinę ONZ reprezentowali eksperci: p. Isabelle Dupuy oraz p. Łukasz Trzebiński – z Sekretariatu NZ/ UNPD w Nowym Jorku; p. Kerry Kassow oraz p. Susan Rendtorff  - z Biura UNDP w Kopenhadze oraz  p. Karolina Mzyk z  Centrum UNDP dla Rozwoju Sektora Prywatnego w Istambule.
Polska, wg ostatniego Raportu ONZ dot. Zamówień publicznych NZ (2015 Annual Statistical Report on United Nations Procurement - https://www.ungm.org/Public/KnowledgeCentre/StatisticalReport), zajmuje167. miejsce (na 193 kraje członkowskie) pod względem wielkości zakupów. W 2015 r. wartość zamówień publicznych zrealizowanych przez Polskę dla ONZ wyniosła zaledwie 2.2 mln USD (z oferty zamówień ONZ opiewającej na sumę 17,6 mld USD). Oznacza to, że nasz udział w zamówieniach publicznych organizacji międzynarodowych systemu NZ to zaledwie 0,01%, co w żaden sposób nie odzwierciedla potencjału polskiej gospodarki.
Największymi dostawcami (42%) dla organizacji systemu NZ od lat pozostają podmioty z: USA, Indii, ZEA, Szwajcarii, Belgii, Afganistanu, Danii, Francji, W. Brytanii czy  Kenii.
Seminaria w Łodzi i Warszawie miały na celu zachęcenie polskiego biznesu do aktywniejszego składania ofert. Stanowiły element szerszych działań prowadzonych przez MSZ w ramach dyplomacji ekonomicznej, mających za zadanie promocję polskich towarów i usług na rynkach zagranicznych.

Dane kotnaktowe

Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
NIP: 725-17-08-148
tel. 42 663 30 00
tel. 42 663 33 80
tel. kom. 695 356 594
e-mail: info@lodzkie.pl